Konserwator zabytków wraz z projektantami i inwestorem, po konsultacji z ekspertami uzgodnili, że nowa elewacja dworca będzie w kolorze ugier pomarańczowy.
Wybór kolorystyki wynika z analizy historycznej, a także badań stratygraficznych, które zostały przeprowadzone w trakcie prowadzonych już prac remontowych. Specjaliści dokonali trzystu odkrywek, z których wynikało, że pierwotna kolorystyka dworca była bardzo intensywna, a nie pastelowa z jaką obecnie kojarzony jest wrocławski dworzec.
Detale architektoniczne zostaną uwypuklone innymi odcieniami barwy podstawowej. Zostanie użyty jasny ugier pomarańczowy, ciemny ugier i kolor piaskowca. Część elewacji zachodniej i wschodniej przy obu wejściach do holu kasowego dworca będzie wyróżniona kolorem zielono-niebiesko-szarym. W ten sposób zostanie podkreślony element dobudowany w latach 1899-1905.
    


Przyjaciele Dworca