W związku ze zmianą organizacji ruchu na dworcu Wrocław Główny została uruchomiona specjalna linia autobusowa kursująca dookoła dworca.

Autobus linii "PKP" będą jeździć pomiędzy godzinami 6 a 22
z częstotliwością co pół godziny z ulicy Dworcowej (przystanek przelotowy MPK) i dalej ulicami Małachowskiego, Pułaskiego, Suchą (dwa przystanki: przy dworcu tymczasowym i przy pawilonie południowym), Borowską, Peronową (przystanek MPK), Kołłątaja, Kościuszki z powrotem na przystanek przelotowy MPK przy ul. Dworcowej.

    


Przyjaciele Dworca