Na placu budowy pojawiły się pierwsze maszyny budowlane. Za nami już rozbiórka zbiornika przeciwpożarowego, czyli tzw. fontanny, która mieściła się na placu przed dworcem. Sprzęt burzący „zajął się” budynkiem Cargo zlokalizowanym tuż obok nasypu kolejowego, przy zachodnim skrzydle dworca, od strony ulicy Peronowej. Ruszyły prace w podziemiu, a właściwie podpiwniczeniu dworca, gdzie trwa wyburzanie ścianek działowych z pomocą robota wyburzeniowego. W hali głównej dworca zdemontowano ścianki działowe oddzielające poszczególne boksy kas.
W najbliższym czasie powinien rozpocząć się demontaż stropów nad podestem w hallu głównym. Prace budowlane zaczynają nabierać tempa…
    


Przyjaciele Dworca