Trwają prace na placu przydworcowym przygotowujące teren do zbudowania parkingu podziemnego. Jeszcze w tym tygodniu rozpocznie się wyburzanie schronu od strony ulicy Piłsudskiego.
Budowlańcy postawili już ściankę szczelną, która jest niezbędna do prowadzenia prac ziemnych, odkryli bryłę schronu i oczyścili jego wierzch. Rozbiórka obiektu będzie przeprowadzona przy użyciu metody strzałowej, polegającej na umieszczaniu mini ładunków wybuchowych w wywierconych wcześniej otworach. Na początek zostanie wykonanych kilka strzałów próbnych. Po nich schron będzie rozbierany etapowo.
Proces wysadzania schronu będzie odbywał się przy zachowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa. Każdy mini wybuch poprzedzą sygnały dźwiękowe, o czym wykonawca powiadomił zarówno okolicznych mieszkańców jak i wszystkie osoby pracujące na placu budowy. Teren, gdzie będą prowadzone prace rozbiórkowe przy użyciu metody strzałowej zostanie również odpowiednio zabezpieczony. Całość wyburzenia schronu powinna zostać ukończona na przełomie tego i przyszłego roku. Jedynym zachowanym elementem będzie płyta denna schronu, na której zostanie oparty parking podziemny.
Nowy parking – podziemny – będzie posiadał ponad 200 miejsc postojowych. Wjazdy usytuowane zostaną od strony ulicy Piłsudskiego i Peronowej.
Co jeszcze na Głównym?
W budynku trwają prace rozbiórkowe i montaż nowych stropów nad piwnicami i parterem dworca. Wzmacniane są fundamenty w ryzalicie centralnym, a na elewacji zachodniej kładzione są tynki renowacyjne.
Prace trwają także na peronie 4 i 5. Na peronie 5. zakończono już konserwację i wymianę konstrukcji dachu. Wykonawcy rozpoczęli roboty związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i przebudową peronów.
Od strony ulicy Suchej trwa budowa ścianki szczelnej, która umożliwi wykonanie wykopów pod budowę Pawilonu Południowego, czyli tzw. „dworca nocnego”.
    


Przyjaciele Dworca