W poniedziałek 7 czerwca, w obecności władz miasta i województwa dokonano oficjalnego otwarcia prac modernizacyjnych na dworcu Wrocław Główny. Otwarciu towarzyszył briefing dla dziennikarzy.
Na placu budowy wrocławskiego Dworca obowiązuje hasło: ROBI SIĘ! Budimex skończył rozbiórkę budynku Cargo przylegającego do dworca od strony ul. Peronowej, z nawierzchni parkingów zdejmowana jest kostka brukowa, demontuje się stropy nad piwnicami oraz ścianki działowe w piwnicach.
Już wcześniej budowlani rozebrali ścianę kasową w hallu głównym i rozpoczęli rozbiórkę pomieszczeń usługowych. Szczególnej uwagi i ostrożności wymaga demontaż zabytkowej stolarki drzwiowej i okiennej na parterze: tu każdy element przekazywany jest do renowacji.
Zdemontowane zostały wszystkie schody zewnętrzne oraz wykonane z granitu zejścia do piwnic. Wszystkie elementy z demontażu schodów przetransportowano na plac składowy. Stanęły też pierwsze elementy rusztowania elewacyjnego przy budynku Dworca Głównego od strony ul. Peronowej, zaś w tunelu centralnym, i przylegającym do niego tunelu gastronomicznym oraz na pięciu peronach trwa inwentaryzacja konserwatorska.
Prace na dworcu rozpoczęły się w kwietniu br. Główny wykonawca Budimex S.A zakończy modernizację dworca wiosną 2012 roku.
Wrocław NOWY Główny będzie przyjaznym pasażerom węzłem komunikacyjnym i jednym z najnowocześniejszych, choć w historycznej szacie, dworców kolejowych w Polsce. Projekt o nazwie „Odtworzenie zabytkowego, historycznego kompleksu dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej” współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko.
Wartość projektu netto wynosi 293 500 000.00 zł, w tym 180 630 000.00 zł netto, kwota do-finansowania przez Unię Europejską. 


Dworzec Główny we Wrocławiu jest jednym z ponad siedemdziesięciu dworców modernizowanych przez PKP SA w latach 2010– 2012

Polskie Koleje Państwowe prowadzą wielki program rewitalizacji dworców kolejowych. Jest to największa modernizacja dworców od 20 lat!
Do 2012 roku w rewitalizację dworców zostanie zainwestowane ponad 980 mln złotych.
Modernizacje dworców finansowane są z funduszy Unii Europejskiej (547 mln złotych), budżetu Państwa (434 mln złotych) oraz funduszy własnych PKP S.A. (102 mln złotych). Przez dwa lata (2008-2009) przygotowano niezbędną dokumentację, pozwolenia administracyjne, uzgodnienia z samorządami oraz finansowanie projektów.
PKP S.A. współpracuje także z dużymi firmami developerskimi, które są współinwestorami przebudowy dworców w Katowicach, Poznaniu oraz Warszawie (Warszawa Zachodnia). Wartość przygotowywanych wspólnie inwestycji z developerami wynosi ponad 1,5 mld złotych.
Wyremontowane i zmodernizowane dworce będą bardziej funkcjonalne, wyposażone w nowe rozwiązania stosowane w przestrzeniach publicznych, bezpieczniejsze dzięki nowoczesnemu systemowi monitoringu i przystosowane do potrzeb osób mających trudności w sprawnym poruszaniu się.
Tworzona nowa marka – Dworzec Polski – stanie się prawdziwą przystanią w podróży. Zapewni podróżnemu maksimum komfortu i poczucia bezpieczeństwa, pełny dostęp do informacji i oferty przewoźników oraz możliwość atrakcyjnego spędzenia czasu wolnego przed i po podróży. Dworzec Polski będzie przyjazny podróżnemu, służący informacją, komfortowy, bezpieczny, nowocześnie zarządzany, zintegrowany z systemem transportu publicznego, ale też silnie powiązany z przestrzenią miasta.
Obiekty pod marką Dworzec Polski, będą nowoczesnymi węzłami komunikacyjnymi łączącymi różne środki transportu z parkingami, dodatkowymi usługami komercyjnymi, rozrywkowymi, biurowymi, ale też hotelowymi i gastronomicznymi. W obiektach Dworca Polskiego znajdzie dla siebie miejsce biblioteka, klub pracy twórczej, galeria artystyczna, klub muzyczny, ale też kina i teatry.
    


Przyjaciele Dworca