Konsorcjum, którego liderem jest firma Budimex S.A. złożyło najkorzystniejszą ofertę w przetargu na generalnego wykonawcę prac budowlanych na dworcu Wrocław Główny.
Zamawiający uznał ofertę konsorcjum za ważną, co oznacza, że firma spełniła warunki udziału w przetargu, a także wymagania określone przez inwestora. Oferta Budimex S.A. to 265 milionów złotych netto (324 mln zł brutto). Umowa z konsorcjum zostanie podpisana w najbliższym czasie.
PKP S.A. rozstrzygnęły także przetarg na zarządzanie i nadzór inwestorski nad inwestycją na dworcu Wrocław Główny. Z pięciu startujących w przetargu oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum, którego liderem jest Arcadis Sp. z o. o.
    


Przyjaciele Dworca