Umowa o dofinansowanie projektu podpisana. Swoje podpisy złożyli dziś dyrektor CUPT Anna Siejda, prezes zarządu PKP SA Andrzej Wach oraz członek zarządu PKP SA Jacek Prześluga.
Planowany całkowity koszt brutto realizacji projektu „Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej” wynosi 361 604 854,00 PLN.
Wartość kosztorysowa netto projektu wynosi 293 500 000.00 zł, w tym kwota dofinansowania przez Unię Europejską z Funduszu Spójności wynosi 180 693 275,00.
    


Przyjaciele Dworca