Rozpoczęta przez PKP S.A. inwestycja przebudowy kompleksu dworcowego Gdynia Główna, spowodowała miedzy innymi akcję poszukiwania fotografii zabytkowego obiektu. Do akcji włączył się także Urząd Miasta Gdynia chcąc przy okazji remontu zapoznać mieszkańców Trójmiasta z historią powstawania dworca.
Obecny obiekt jest trzecim budynkiem dworcowym. Pierwszy, niewielkich rozmiarów stanął w XIX w. Kolejny, w stylu dworkowym, oddano do użytku w 1926 r., aby już po 12 latach rozbudować go. Podczas II wojny światowej dworzec został niemalże całkowicie zniszczony. Jedynie nieliczni wiedzą, że obecny gmach dworca głównego (lata budowy: 1950-1954) oprócz usytuowania dokładnie w miejscu przedwojennego budynku, w niczym nie przypomina swojego poprzednika, zaś wśród współczesnych wyróżnia go niespotykane połączenie architektury socrealizmu z przedwojennym modernizmem i detalami Art Deco.
Niewiele zachowało się fotografii obrazujących pierwsze dwa obiekty. Ale też obecny dworzec w Gdyni nigdy nie stał się szeroko prezentowanym „mister foto”.
Osoby, które dysponują – historycznymi zdjęciami dworca albo zdjęciami z okresu II Wojny Światowej obrazującymi zniszczenia wojenne, lub też z lat 50-tych, gdy powstawał obecny budynek – zachęcamy do udostępnienia ich szerokiej publiczności.
Przekazane fotografie – w formie tradycyjnej (odbitki analogowe), elektronicznej (skany), lub też stare pocztówki – posłużą między innymi do przygotowania wystawy i strony internetowej poświęconej obecnemu remontowi dworca, ale także w wydawanym przez Urząd Miasta Gdynia piśmie „Ratusz" wkładki dotyczącej historii Dworca kolejowego Gdynia Główna.
Fotografie można przekazać:
- w wersji elektronicznej na adres – kontakt1@robisie.eu
- w wersji tradycyjnej –
Urząd Miasta Gdyni
Zespół Prasowy (pok. 202)
al. Marsz Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
godz. 9.00-16.00
Pierwszym 20 osobom, które udostępnią nam fotografie lub pocztówki przekażemy upominki
(z koleją w tle).
Ponad 30 milionowa inwestycja podjęta przez PKP S.A., współfinansowana ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ma przywrócić historyczny wygląd dworca z przełomu lat 50-tych XX wieku. Podjęte prace remontowe połączą zabytkowe piękno architektury ze współczesnymi rozwiązaniami systemu obsługi pasażerskiej.
    


Przyjaciele Dworca