Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko           
Opis inwestycji na dworcu Wrocław Główny           
Etapy inwestycji i zakres prac           
    


Przyjaciele Dworca