Świat się kurczy. Przemieszczamy się szybciej, wysyłamy więcej, współpracujemy z firmami z całego świata i prowadzimy wymianę towarową niemalże bez ograniczeń. Oczywiście wszystkich obowiązują określone przepisy zarówno krajowe, jak i międzynarodowe, a także ograniczenia celne czy fitosanitarne. Wsparciem na każdym etapie staje się profesjonalna firma spedycyjna, która przygotowuje oferty dostosowane do potrzeb nadawców i odbiorców, a dzięki temu szybko, bez problemów i zgodnie z normami przewozi zarówno małe ładunki, jak i realizuje zlecenia całopojazdowe.

Czym zajmuje się spedycja?

W dużym skrócie firma spedycyjna zajmuje się organizowaniem całego procesu transportu towarów od nadawcy do odbiorcy. Oczywiście w tym można wydzielić różne rodzaje działalności, a szereg usług podstawowych i dodatkowych pozwala dostosować transport do swoich faktycznych potrzeb. Najczęściej po usługi firm spedycyjnych decydują się te przedsiębiorstwa, które nie mają wyodrębnionych działów logistycznych. W praktyce to rozwiązanie jest tańsze, lepsze i bardziej elastyczne. Dlatego właśnie firmy transportowe rozwijają się tak dynamicznie. Oczywiście spedycja to dużo szersze pojęcie niż samo przewiezienie towarów z punktu A do punktu B. Chodzi bowiem o profesjonalną organizację wszystkich procesów, które wpływają na to, że sam transport przebiega bez zakłóceń i opóźnień. Przede wszystkim spedytor przyjmuje zlecenia, przygotowuje niezbędną dokumentację – także tę celną czy fitosanitarną, jeśli jest taka potrzeba, ubezpiecza ładunek i organizuje odpowiednie środki transportu. A to mocno odciąża przedsiębiorcę.

Sprawdź, co spedytor ma do zaoferowania

Producenci czy też sprzedający stale poszukują nowych rynków zbytu dla swoich towarów. Szukają również usług przewozowych skrojonych na miarę oczekiwań. Dlatego słusznie firmy spedycyjne kuszą klientów dodatkowymi opcjami i coraz częściej ich profil działalności wykracza poza sam transport. Ten może nawet obejmować towary niebezpieczne lub takie, które wymagają specjalnych warunków przewożenia. Oczywiście w każdym z tych rozwiązań ważny będzie czas i dlatego właśnie najczęściej ten argument pojawia się wtedy, gdy wybieramy przewóz drogowy, lotniczy, kolejowy czy też morski. Z zasady oczywiście będzie on również wpływać na koszty i specyfikę transportu jako takiego. Wszystkie te aspekty oraz różnego rodzaju opcje dodatkowe muszą być ustalane na etapie podpisywania umów. Im bardziej regularna współpraca, tym atrakcyjniejsze jej warunki, a także rośnie poziom zaufania obu stron do siebie.

Artykuł powstał we współpracy z https://enpire.pl