efektywny układ przepływowych regałów paletowych

Jak zaprojektować efektywny układ przepływowych regałów paletowych?

Przepływowe regały magazynowe są rozwiązaniami bardzo nowoczesnymi. Oferują one przedsiębiorcom szereg ważnych korzyści. Pozwalają zwiększać poziom składowania, zwiększać wydajność i produktywność oraz poprawiać rentowność operacji magazynowych.

W jaki sposób zaprojektować efektywny układ regałów przepływowych? Na co warto zwrócić uwagę?

Zastosowanie przepływowych regałów paletowych

Przepływowe regały paletowe znajdują zastosowanie w wielu  obiektach. Jednak w niektórych stosowanie systemów tego typu jest po prostu niezbędne. Mowa tu np. o chłodniach i innych magazynach, w których przechowywane są towary szybko psujące się. Doskonale sprawdzają się także w magazynach składujących surowce i znajdujących się przy halach produkcyjnych. Kolejnym przykładem mogą być punkty przeładunkowe. 

Jak projektować układ przepływowych regałów paletowych?

Projekt układu przepływowych regałów magazynowych powinien być dostosowany zarówno do bieżących jak i potencjalnych potrzeb inwestora. Ograniczenia budżetowe nie są w tym przypadku problemem krytycznym. Okazuje się bowiem, że system przepływowych regałów magazynowych można poddawać rekonfiguracji i w razie potrzeby modyfikować istniejące elementy lub dodawać nowe. Dlatego możliwe jest bieżące dostosowywanie konstrukcji do rosnących potrzeb biznesowych. Ważne jest jednak, aby taką możliwość przewidzieć już na etapie projektu. Dlaczego?

Każdy układ regałów paletowych ma określoną wytrzymałość stojaków. Wyższe jednostki paletowe o większym ciężarze wymagają oczywiście większej wytrzymałości. Jeżeli nie zostało to zaplanowane w pierwszym projekcie nie będzie możliwości wprowadzania odpowiednich zmian.

Projekt układu regałów paletowych powinien także być dostosowany do układu obiektu. Jego wymiarów, rozmieszczenia bram, dróg ewakuacji, etc.

Na koniec warto wspomnieć o organizacji pracy. Ten aspekt również powinien być zaplanowany odpowiednio wcześnie i mieć odzwierciedlenie w projekcie. W przeciwnym wypadku możliwość wprowadzania usprawnień organizacyjnych może zostać mocno ograniczona.

Bezpieczeństwo przepływowych regałów paletowych

W intensywnie użytkowanych obiektach magazynowych regały narażone są na uderzenia wózków widłowych. Największe ryzyko dotyczy stojaków pionowych. Dlatego podczas prac projektowych niezwykle ważne jest myślenie o środkach ochrony stojaków – poręczach, osłonach lub zderzakach (kątownikach przyspawanych do belek bocznych). Elementy te nie tylko chronią cały regał magazynowy, ale są także łatwe w demontażu i wymianie na nowe. I nie wymaga to wyłączenia z eksploatacji całego regału.

Kolejnym elementem bezpieczeństwa w obiekcie magazynowym są tak zwane zapadki. Ułatwiają one prace operatorów wózków widłowych zabezpieczając palety przed przypadkowym zepchnięciem z regału. Zapadki wpływają także na szybkość pracy. Pozwalają na szybkie i bezpiecznie przesuwanie jednostek paletowych na właściwe miejsce, a później do strefy rozładunkowej.

Testowanie przepływowych regałów paletowych to ostatni etap prac przed rozpoczęciem ich eksploatacji. Dokładne sprawdzenie funkcjonowania wszystkich elementów systemu oraz określenie czy działają one zgodnie z oczekiwaniami inwestora. Tak zaprojektowany, wykonany i przetestowany układ regałów magazynowych pozwala zwiększać wydajność, produktywność i rentowność operacji w obiekcie.