ograniczenia prędkości w polsce

Ograniczenia prędkości w Polsce

Uzyskując prawo jazdy, otrzymujemy uprawnienia do kierowania określonym typem pojazdu, w zależności od kategorii, której dotyczył ukończony kurs. Uzyskanie pozwolenia na prowadzenie pojazdu jednoznaczne jest z zobowiązaniem się do przestrzegania przepisów kodeksu drogowego. Jednym z najważniejszych zapisów tej ustawy są ograniczenia dotyczące prędkości, jaką dany pojazd może osiągać na różnych typach dróg. Prezentujemy jakie ograniczenia prędkości w Polsce zobowiązani są przestrzegać kierowcy.

Rodzaj ograniczeń prędkości

Wśród rodzajów ograniczeń prędkości, z którymi kierowca może spotkać się na polskich drogach, należy wymienić dwa typy. Są to ograniczenia o charakterze stałym oraz chwilowe. Te pierwsze, ustalone są przez kodeks drogowy i dotyczą typu drogi, którą porusza się kierowca. Drugie, nie dotyczą konkretnego typu drogi, a bezpośrednio konkretnej drogi. Są one ustalane przez pionowe znaki zakazu. Mają one okrągłą tarczą, czerwoną obwolutę, białe tło oraz czarnymi cyframi wypisaną prędkość, której nie można przekroczyć. Ograniczenia prędkości w Polsce, które wprowadzane są na podstawie znaku pionowego, obowiązują od znaku do pierwszego skrzyżowania lub do momentu znaku, który ograniczenie odwołuje, jeżeli skrzyżowanie nie występuje. Znak, który odwołuje ograniczenie prędkości ma okrągłą tarczę, białe tło, czarnymi cyframi wypisaną prędkość oraz szary pas przekreślający wartość ograniczenia.

Różne ograniczenia prędkości w Polsce

Jednym z najważniejszych stałych ograniczeń prędkości, którego kierowcy powinni przestrzegać bezwzględnie jest to, które dotyczy drogi prowadzącej przez tzw. teren zabudowany. Jest on oznakowany popularnie nazywaną „białą tablicą”. Ma ona kształt prostokąta z białym tłem i czarnymi figurami przedstawiającymi elementy miejskiego zabudowania, np. wieże kościoła czy domów. W terenie zabudowanym obowiązuje ograniczenie prędkości do wartości 50 km/h w godzinach między 6, a 23 i do 60 km/h w godzinach między 23, a 6. Na drodze jednojezdniowej poza terenem zabudowanym można poruszać się z prędkością do 90 km/h, na dwujezdniowej drodze poza terenem zabudowanym obowiązuje z kolei ograniczenie prędkości do 100 km/h. Drogi ekspresowe, które oznakowane są niebieskim znakiem z białym symbolem samochodu umieszczonym na kształcie prostokąta, umożliwiają szybsze poruszanie się. Obowiązuje tu bowiem ograniczenie prędkości do 120 km/h. Na autostradach nie wolno przekraczać prędkości 140 km/h. Są one oznakowane prostokątnymi i niebieskimi znakami z białym symbolem drogi. Można spotkać się z jeszcze dwoma ograniczeniami prędkości, które z reguły występują w miastach. To tzw. strefa zamieszkania, w której nie wolno jechać szybciej jak 20 km/h oraz strefa ograniczonej prędkości, która zazwyczaj ma wartość 50 km/h lub 30 km/h. Najczęściej dotyczy ona osiedli mieszkaniowych, a ograniczenie widniejące na znaku dotyczy całej strefy.